Ga direct naar


Home

Woningbouwvereniging Maarn

Het ontstaan en hoe het verder ging
De oudste vereniging van ons forenzendorp Maarn werd opgericht op 13 mei 1921 naar een idee van de Nederlandsche Spoorwegen. Aanleiding was de aanleg van de spoorlijn Amsterdam over Utrecht en Arnhem naar Oberhausen. Dit omvangrijke project impliceerde tevens het ontstaan van de zanderij en de aanleg van een rangeeremplacement.


Actueel

 

Woonafspraken een feit

Met een ferme handtekening van de zeven betrokken partijen zijn de Prestatieafspraken Wonen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug een feit.

Goede huisvesting voor onze inwoners is belangrijk. Daarom hebben de gemeente, woningcorporaties Heuvelrug Wonen, Rhenam Wonen. Woningbouwvereniging Maarn en hun huurdersorganisaties prestatieafspraken gemaakt voor 2017 tot en met 2019. Deze prestatieafspraken zijn op 8 december 2016 door bovengenoemde partijen ondertekend.

Prestatieafspraken
De kern van de prestatieafspraken is voldoende betaalbare, duurzame en passende huisvesting voor de lage inkomensgroepen in de gemeente.
De prestatieafspraken zijn een gevolg van de nieuwe Woningwet. Daarin staat dat gemeenten, huurders en woningcorporaties afspraken moeten maken over allerlei zaken die met wonen te maken hebben. Het gaat om afspraken over het aantal woningen en de prijs daarvan, maar ook om duurzaamheid van die woningen. En om huisvesting van speciale doelgroepen, zoals vluchtelingen met een verblijfsvergunning of mensen die zorg nodig hebben.

Meer informatie over deze prestatieafspraken is te vinden op:http://okker.nl/prestatieafspraken

Op de foto van links naar rechts: Lea Luijten HBV Collectief, wethouder Gerrit Boonzaaijer, directeur-bestuurders Jos Sleyfer van Heuvelrug Wonen, Martijn Rink van Rhenam Wonen en Annemarieke Nagel van WBV Maarn, Martijen Cappenberg van Huurdersplatform Amerongen en omstreken en Guy Stanworth van Huurdersraad Maarn en Maarsbergen.  

Passend Toewijzen wat betekent dat voor u?
Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven op mailinglijst

Ontvanger

Contact

Woningbouwvereniging Maarn
Boswijklaan 50
3941 ZN Doorn

Postadres: Postbus 129, 3940 AC, Doorn
tel. 0343 - 44 37 78 (tussen 8.30 - 12.00, buiten deze tijden alleen voor spoedgevallen)


service@wbvmaarn.nl

Formulieren

Mutatieformulier 
download

Meldingsformulier Overlast

Aanmeldingsformulier
download
    Klachtenformulier 
download