Beleid

Notitie Duurzaamheid
Woningbouwvereniging Maarn heeft een onderzoek gedaan naar de energie labels van onze woningen. Daaruit blijkt dat wij al veel woningen hebben die energie label A of B hebben. Dit betreft in totaal 148 woningen (48% van ons bezit). Wanneer je kijkt naar de gemiddelde energie index voor ons totale bezit zitten we op 1,56 (C-label). Dat is beter dat het landelijk gemiddelde. Toch willen wij nog verbetering. Voor 12 van de 14 complexen willen wij in 2021 het B-label, energie index 1,25 halen. Daar is nu in de meerjarenbegroting rekening gehouden. Voor de andere 2 complexen, in Tuindorp, gaan wij kijken wat de mogelijkheden zijn. Zie hier een aanzet voor ons Duurzaamheidsbeleid. Voor de langere termijn, tot 2050, zal CO2-neutraal behaald moeten worden. Dat kan niet zonder de samenwerking met de Gemeente en andere instanties. Daar moeten voor de langere termijn maatregelen voor komen. Daarvoor zal Woningbouwvereniging Maarn werken aan een Duurzaamheidsbeleidsplan.

Herstelplan (aangepast Ondernemingsplan)
De Autoriteit Woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) hebben Woningbouwvereniging Maarn gevraagd om een herstelplan in te dienen na aanleiding van het Verscherpt Toezicht. Wij hebben dat, samen met andere informatie, opgesteld en ingediend. U kunt dit hier vinden. Inmiddels hebben wij van beide organisaties vernomen dat het herstelplan voldoet, maar dat nog wel enige tijd gerapporteerd zal moeten worden hoe het ons beleid in de praktijk vorm krijgt.

 

Klik hier voor ons jaarverslag/-rekening 2017.

Het beleid voor 2018 tot 2027 is in ons ondernemingsplan vastgelegd. Klik hier voor het ondernemingsplan.

Jaarlijks actualiseren wij het beleid voor onze complexen. Klik hier voor het strategisch voorraadbeleid- en beheerplan.

Het beleid wordt financieel vastgelegd in onze begroting. Klik hier voor onze begroting.