Reglementen

Klik hier voor onze statuten.

Elke woningcorporatie is verplicht om een aantal reglementen te hebben. Wij hebben ze voor u op onze website gezet:

Gedragscode integriteit
Gaat iets niet zoals het hoort? Is iets niet eerlijk? Meld het ons! Integriteit vinden we erg belangrijk. Denkt u dat ergens in de organisatie iets verkeerd gaat? Of weet u dat zeker? Dan kunt u dat bij ons melden. Als u dat wilt, kunt u dat anoniem doen. Lees hierover meer in onze klokkenluidersregeling.

Meldpunt integriteit Woningcorporaties
Bij het meldpunt kan iedereen terecht om signalen door te geven die te maken hebben met mogelijk oneerlijk handelen van corporaties, hun medewerkers, management en bestuurders. Waar, voor wie en waar, leest u hier. U kunt een melding doen bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties via de algemene meldpagina van de ILT. Kies rubriek ‘Woningcorporaties’ en soort ‘Integriteit woningcorporaties’, vervolgens ‘nieuwe melding’. Vul uw e-mailadres in en klik op ‘verzenden’. U ontvangt dan een meldingsformulier.

Privacyverklaring
Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Wij hebben daarom een privacyverklaring opgesteld.