Raad van Commissarissen

De raad van commissarissen telt drie leden. Zij zijn voor vier jaar benoemd en kunnen 1 keer opnieuw worden benoemd. 

De raad van commissarissen bestaat uit de volgende leden:

Mevrouw M. (Mette) Vernooij, voorzitter 

Mette Vernooij heeft na haar studie Culturele Antropologie een aantal jaren in het buitenland gewerkt en gewoond (o.a. Egypte en Albanië), waar zij werkte aan projecten op het gebied van ontwikkeling, participatie en maatschappelijke betrokkenheid.

Sinds 2006 werkt zij vanuit haar eigen bedrijf Metterwijs Advies op het gebied van sociaal maatschappelijke issues. Zij heeft in een breed kader functies bekleed en opdrachten uitgevoerd in en rond de volkshuisvesting sector. Zo heeft zij diverse opdrachten gedaan voor de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) en heeft zij interim management functies vervuld bij corporaties (interim hoofd Anders Wonen bij ZVH, interim directeur bestuurder bij Goed Wonen Zederik), was zij lid van de Raad van Toezicht bij Woningbouwvereniging AWM en kreeg zij diverse opdrachten als projectleider voor woonzaken bij een gemeentelijk samenwerkingsverband.

De heer A.C.F. (Lex) Halsema, lid raad van commissarissen. 

Lex Halsema is werkzaam als senior organisatieadviseur en heeft ruime ervaring met veranderprocessen in organisaties in verschillende branches. Hij woont in Maarn en is zeer betrokken bij de Maarnse gemeenschap, gelet op zijn functies bij het Gezondheidscentrum en in het bestuur van het dorpshuis de Twee Marken.

 

De heer D. (Damy) Colon, lid raad van commissarissen en huurderscommissaris

Damy Colon is werkzaam voor PwC (een accountantsorganisatie) en daarnaast heeft hij zitting in het bestuur van de Nederlandse Woonbond. Het krijgt veel energie om naast zijn commerciële werk bezig te zijn met maatschappelijke vraagstukken, waaronder het volkshuisvestelijke vraagstuk. Dit is dan ook wat hem aanspreekt om commissaris van Woningbouwvereniging Maarn te mogen zijn: een organisatie met een lange historie, waarbij de afstand tussen de Raad van Commissarissen en de huurder klein is. Vanuit zijn functie bij de Woonbond heeft hij breed inzicht in de belangen van de huurders. Daarnaast verwacht hij vanuit zijn financiële achtergrond te kunnen bijdragen aan een gezonde organisatie.  

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het reglement RvC.

 Rooster van aantreden en aftreden 

Benoemd Herbenoemd Datum aftreden
Mette Vernooij 17-12-2014 17-12-2018
Lex Halsema 27-07-2014 27-07-2018 27-07-2022
Damy Colon 13-07-2017 13-07-2021