Visitatie

Woningbouwvereniging heeft zich laten visiteren voor de periode 2012 tot en met 2017. Deze visitatie beschouwt zes jaar. In 2016 heeft Woningbouwvereniging Maarn dispensatie gekregen vanwege de bestuurlijke reorganisatie. Medio 2017 heeft het visitatieproces een aanvang genomen maar door ziekte van de directeur-bestuurder is de uitvoering pas in het vierde kwartaal ter hand genomen. Op dat moment is besloten om het hele jaar 2017 in de beschouwingen mee te nemen.

 U kunt het rapport hier lezen. In het rapport wordt een beoordeling gegeven over de prestaties van Woningbouwvereniging Maarn in de afgelopen jaren.

Woningbouwvereniging Maarn krijgt de beoordelingen voor de verschillende onderdelen van de maatschappelijke visitatie.

Er wordt gekeken hoe wij scoren op basis van de opgaven en ambities, hoe onze stakeholders ons beoordelen, hoe wij scoren op basis van vermogen.

En tenslotte wordt beoordeeld hoe wij scoren op basis van governance (toezicht). In het rapport hebben wij ook een bestuurlijke reactie gegeven.

—-

Woningbouwvereniging Maarn liet zich in 2012 visiteren om zich te verantwoorden naar de samenleving over haar prestaties. Ook wilden we op deze manier een spiegel voorgehouden krijgen van onze stakeholders. De visitatiecommissie heeft onze stakeholders gevraagd naar hun mening over ons maatschappelijk presteren en beoordeelde in hoeverre we onze maatschappelijke doelstellingen en opgaven realiseerden.

In het rapport leest u waar onze belanghebbenden en de visitatiecommissie tevreden over zijn en waar we ons kunnen verbeteren. De eerste helft van 2018 staat de volgende visitatie gepland. Vanwege de reorganisatie in 2017 hebben we één jaar dispensatie gekregen van de Aedes-commissie, een visitatie dient op grond van de wet elke 4 jaar te geschieden.

Klik hier voor het rapport.