Samenwerkingspartners

Om een continue hoogwaardige dienstverlening te borgen werken wij nauw samen met  lokale professionele partijen die wij goed kennen; collega-corporatie Heuvelrug Wonen en installatiebedrijf INBUMA. De continuïteit en kwaliteit van onze dienstverlening is daarmee verzekerd. INBUMA verzorgt voor ons het reparatie- en mutatieonderhoud en is via ons algemene nummer bereikbaar voor al uw reparatieverzoeken. Heuvelrug Wonen ondersteunt ons bij alle dagelijkse werkzaamheden: van het verhuurproces tot de huurdersservicedesk, facilitaire zaken, technisch toezicht op het onderhoud, treasuryactiviteiten en de financiële-, vastgoed- en huuradministratie.

INBUMA

INBUMA (INstallatie BUreau MAarn) bestaat al bijna 40 jaar en is gespecialiseerd in CV- installaties, bad- en keukenrenovaties en dak- en zinkwerkzaamheden. De samenwerking met Woningbouwvereniging Maarn is begonnen in 1978 met de reparatie van een waterleiding. In de loop der jaren is deze samenwerking steeds verder uitgebreid en verzorgt INBUMA inmiddels veel soorten onderhoud voor de woningbouwvereniging. Tijdens deze langdurige werkrelatie is INBUMA overgegaan van vader Jan Alblas naar zoon Teus Alblas. Door de jarenlange samenwerking met Woningbouwvereniging Maarn heeft INBUMA veel kennis over onze woningen en de huurders. INBUMA is gevestigd in Maarn, tussen de huurders. Hierdoor kunnen de mensen van INBUMA een optimale service verlenen. Ze werken samen met veel lokale ondernemers, waardoor de lijnen kort zijn en ze snel ter plaatse kunnen zijn.

Lees meer over INBUMA

Heuvelrug Wonen

Heuvelrug Wonen is een woningcorporatie, actief op de Utrechtse Heuvelrug. Zij beheren in Doorn, Driebergen en Leersum ruim 3400 woningen. Met 37 medewerkers en hun maatschappelijke partners werken ze aan een aantrekkelijke woonomgeving waarin het goed wonen is. Heuvelrug Wonen heeft er, vanuit haar maatschappelijke rol in de gemeente Utrechtse Heuvelrug, een belang bij dat de woningcorporaties in de buurt samen de volkshuisvestingsvraagstukken oppakken. Samenwerking is daarin een belangrijke sleutel. De samenwerking met Woningbouwvereniging Maarn verloopt goed. Er is veel overleg met elkaar met drie duidelijke doelstellingen:

1. De eigen identiteit van Woningbouwvereniging Maarn behouden en waar mogelijk helpen versterken;

2. De werkprocessen geheel geautomatiseerd in gaan richten (dit was nog niet zo);

3. Efficiënt de gestelde doelen van Woningbouwvereniging Maarn helpen behalen.

Lees meer over Heuvelrug Wonen