U staat op de eerste plaats voor een woning

U heeft gereageerd op een woning en u bent eerste kandidaat. Dat is natuurlijk goed nieuws, maar het is dan nog niet zeker dat u ook de woning toegewezen zult krijgen. Hier vindt u de stappen die u eerst nog moet doorlopen. Lees dit aub goed door.

Peilen belangstelling

Als u op de eerste positie staat voor een woning, dan ontvangt u een e-mail van WoningNet. Daarin staat dat u moet aangeven of u nog steeds interesse heeft. Dit noemen we ‘peilen belangstelling’. U krijg hier vaak 24 uur de tijd voor.

Woning accepteren

Als u heeft aangegeven dat u nog steeds interesse heeft krijgt u weer een e-mail van WoningNet. Deze gaat over het bezichtigen van de woning. In de e-mail staat uitgelegd hoe u de woning kunt zien.

Let op: Als u de woning heeft bekeken moet u zelf in uw account aangeven dat u de woning accepteert. Doet u dat niet, dan gaat de aanbieding naar de volgende kandidaat. In de mail van WoningNet staat aangegeven voor welke datum en tijd u dit gedaan moet hebben. Als de volgende kandidaat is benaderd omdat u niet op tijd heeft aangegeven dat u de woning wilt accepteren dan is uw aanbieding verlopen.

Inleveren documenten

Zodra u heeft aangegeven dat u de woning accepteert ontvangt u een email waarin staat aangegeven wat u moet inleveren.

Let op: Wees u ervan bewust dat als u de documenten te laat of onvolledig inlevert dat u niet meer in aanmerking voor de woning. Wij zijn dan genoodzaakt om verder te gaan met de volgende kandidaat. Zodra op een woning reageert in WoningNet ziet u direct uw voorlopige positie. Als u in de top 20 staat is het raadzaam om alle documenten alvast de verzamelen. Dan liggen deze alvast klaar op het moment dat u deze moet inleveren. Want het termijn is slechts drie dagen om alles te verzamelen.

Kennismakingsgesprek

Een nieuwe woning is niet niks. U gaat met ons een huurovereenkomst aan. Daarin hebben we allebei rechten en plichten. Woningstichting Maarn vindt het belangrijk om u te leren kennen. Zo heeft u ook een gezicht bij ons en wij bij u. Bij het kennismakingsgesprek leggen we u uit wat het huren bij Woningstichting Maarn inhoud en wat u kunt verwachten. Ook geven wij u soms wat extra informatie over de woning, de buurt of de wijk. Het gesprek vindt plaats met iemand van de afdeling Verhuur. Soms neemt ook iemand van de afdeling Bewonerszaken of de afdeling Financiën deel aan het kennismakingsgesprek.

Let op: Bij een kennismakingsgesprek bent u nog niet toegewezen. Het is voor u en voor ons een moment om elkaar te leren en kennen en vragen of verwachtingen te delen.

Een negatieve verhuurdersverklaring

Als de vorige verhuurder aan heeft gegeven dat uw huur historie niet goed is geweest dan gaan we met u in gesprek. Wanneer u nog een huurschuld heeft bij uw vorige verhuurder dan moet u deze eerst hebben afgelost. Als u overlast heeft veroorzaakt dan starten we soms met een tijdelijke huurovereenkomst. U behoud dan uw inschrijftijd in WoningNet. Tussentijds zijn er evaluatiegesprekken. Na 18 maanden kijken we hoe het gaat. Als er geen klachten zijn geweest en u houdt uw woning en tuin netjes dan wordt uw huurovereenkomst omzet naar een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Helaas komt het ook wel eens voor dat we weer afscheid van elkaar moeten nemen en u een andere woning moet gaan zoeken.

Er kan worden besloten om geen huurovereenkomst aan te gaan wanneer:

  • Bij de kandidaat-huurder(s) een vorige woning en huurovereenkomst is ontbonden vanwege overlast;
  • Bij de kandidaat-huurder(s) een vorige woning en huurovereenkomst is ontbonden vanwege huurschuld;
  • Bij de kandidaat-huurder(s) een vorige woning dusdanig op slechte wijze heeft bewoond dat de woning tegen onaanvaardbare kosten weer verhuurbaar kan worden gemaakt en de schade niet is voldaan en of geen betalingsregeling voor is;
  • Het aannemelijk is dat het aangaan van een huurovereenkomst het voldoen van de wettelijke verplichtingen van de corporaties tegenover haar andere huurders in gevaar brengt;
  • Bij de kandidaat-huurder(s) een vorige woning en huurovereenkomst is ontbonden vanwege hennepteelt;
  • De huur te hoog is in verhouding tot het inkomen op grond van de betaalbaarheidstoets van de corporatie. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de kandidaat niet in aanmerking komt voor huurtoeslag;
  • Sprake zal zijn van overbewoning;
  • Als de verhuring aan de betreffende kandidaat-huurder(s) een risico vormt voor de leefbaarheid in het complex of de buurt waar de kandidaat-huurder(s) zich wil vestigen;
  • Bij de kandidaat-huurder(s) een vorige woning en huurovereenkomst is ontbonden vanwege woonfraude;
  • De kandidaat-huurder(s) zich agressief hebben opgesteld of bedreigingen hebben geuit tegen corporatie medewerker(s) waarvan aangifte is gedaan bij de politie.

Kredietwaardigheidscheck

Op basis van uw gegevens die u ons heeft gegeven doen we een onderzoek naar uw kredietwaardigheid. Dit gebeurt via het bedrijf Focum waar we strikte afspraken mee hebben. Als u ergens een schuld heeft dan zien we dat in een cijfer van 1 tot 10. Ook zien we uw KvK nummer en uw vastgoedbezittingen. De reden dat we genoodzaakt zijn om een kredietwaardigheid onderzoek te houden is omdat we betalingsproblemen willen voorkomen. Als we twijfels hebben over uw financiële positie dan gaan we in gesprek met u. Soms beginnen we met een tijdelijke huurovereenkomst waarbij we tussentijd evalueren hoe het gaat. U behoud dan uw wachttijd in WoningNet. Na 18 maanden kijken we hoe het gaat. Als u geen betalingsproblemen heeft gehad dan wordt uw huurovereenkomst omgezet naar een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Toegewezen voor een woning, dan de overnames regelen

Als al uw documenten zijn gecontroleerd en akkoord bevonden en we hebben kennis met u gemaakt dan wordt u toegewezen. Vaak bellen we u met deze mededeling en bevestigen we dit per email. Tijdens het gesprek plannen we vaak direct een moment in om de woning aan u op te leveren en het huurcontract te ondertekenen. Dat kan zeer snel gaan. Zodra u definitief bent toegewezen moet u direct contact opnemen met de vertrekkende huurder om de overnames met elkaar te regelen. Als er overnames zijn dan moet het overname formulier ondertekent zijn door u en de vertrekkende huurder.

Toch niet willen huren

Als u de woning heeft geaccepteerd via WoningNet dan heeft u nog drie dagen bedenktijd. Als u na die drie dagen toch besluit om de woning te weigeren dan brengen wij €100 in tekening voor de administratie kosten. Weigert u op de dag van het tekenen van de huurovereenkomst dan brengen wij 1 volledige maand huur in rekening voor de gemiste huurderving.