Nieuws

18 oktober 2018  | Eerste contract kluswoning Tuindorp getekend

Na een intensieve voorbereiding van wbv Maarn en de nieuwe huurder kan het eerste klusproject van start. Op 18 oktober is de huurovereenkomst voor Schoollaan 48 met bijbehorend klusplan door de huurder, mevrouw T. van Wolferen en de directeur-bestuurder van Wbv. Maarn, de heer K. de Wolf, getekend

Bij deze kluswoning betekent het dat Wbv Maarn beperkt investeert in de woning, maar dat mevrouw van Wolferen de binnenkant van de woning flink zal aanpakken en verduurzamen. Daar staat voor haar een verlaagde huur tegenover. Hiermee behouden we deze sociale huurwoning voor onze doelgroep. Daarnaast verwachten we dat deze aanpak van de Tuindorpwoningen ook een positief effect zal hebben op onze financiele positie.

Binnenkort starten we met de werving en selectie voor een kandidaat voor de tweede kluswoning in Tuindorp.

Zie ook  artikel  stand van zaken kluswoning Maarn d.d. 30 mei  hieronder.


8 oktober 2018 | Stopzetten dienstverlening door Ibuma

Inbuma is per direct, 8 oktober 2018, gestopt met de dienstverlening aan de huurders van woningbouwvereniging Maarn.
Voor uw reparatieverzoeken en voor spoedgevallen belt u tijdelijk rechtstreeks met Heuvelrug Wonen.
U kunt Heuvelrug Wonen telefonisch bereiken van 8.15 – 12.00 uur op nummer 0343-536080.

’s Middags kunt u voor spoed ook bellen met Heuvelrug Wonen. Buiten kantooruren wordt u via het telefoonnummer van Heuvelrug Wonen doorverbonden met Herstelpartner.

Wij gaan zo spoedig mogelijk zoeken naar een definitieve oplossing voor het doorgeven van reparatieverzoeken. Zodra we meer weten lichten wij u in.


 21 juni 2018 | Persbericht

De Algemene Ledenvergadering van Woningbouwvereniging Maarn heeft op 20 juni 2018 ingestemd met de benoeming van Kees de Wolf als nieuwe directeur-bestuurder per 1 juli 2018.

De heer Kees de Wolf is een ervaren bestuurder en is al 30 jaar actief in de volkshuisvesting. Hij is een gedreven maatschappelijk betrokken volkshuisvester in hart en nieren. Hij was van 2006 tot 2014 directeur van Stichting Woonzorg Nederland. Vanaf 1982 heeft hij al verschillende functies in de volkshuisvesting gehad. Vanaf 2016 heeft hij nog commissariaten vervuld bij Stichting WOONopMAAT en Woonstichting Naarden.

Hij wil graag de komende jaren leiding geven aan Woningbouwvereniging Maarn om vanuit de dagelijkse praktijk zorg te dragen voor betaalbare sociale huurwoningen in Maarn en Maarsbergen. Hij doet dat in de wetenschap dat er voldoende uitdagingen zijn voor uitvoering van de speerpunten in het beleid van de corporatie: het project kluswoningen, zoeken naar nieuwbouwlocaties en investeren in duurzaamheid.

Woningbouwvereniging Maarn neemt per 1 juli afscheid van interim directeur-bestuurder Peter de Langen. Hij heeft vanaf 18 oktober 2017 leiding gegeven aan de corporatie onder druk van het Verscherpt Toezicht, dat was ingesteld door de Autoriteit Woningcorporaties. In korte tijd moest een herstelplan worden aangeleverd, met veel bijkomende en onderliggende informatie. De Autoriteit Woningcorporaties heeft inmiddels aangegeven dat het herstelplan als voldoende is geaccepteerd en nu een periode van monitoring en rapportering is aangebroken.

Woningbouwcorporatie Maarn heeft bestuurlijk en financieel de zaken op orde, er is een visitatie afgerond, er zijn beleidsstukken opgesteld en is een start gemaakt met de genoemde speerpunten. Wij zien vol vertrouwen de toekomst onder leiding van Kees de Wolf tegemoet.


30 mei 2018 | Stand van zaken kluswoningen in Maarn

Het college van B&W heeft op 29 mei ingestemd met de start van de ‘Pilot kluswoningen’ in Tuindorp Maarn van de Woningbouwvereniging Maarn voor de komende twee jaar.

Woningbouwvereniging Maarn kan en wil vanwege de hoge kosten niet meer investeren in een volledige renovatie van de Tuindorpwoningen in Maarn. Wij willen de woningen wel behouden voor de doelgroep die in aanmerking komt voor een sociale huurwoning. Daarom is het concept kluswoningen ontwikkeld om samen met een huurder te investeren in een vrijkomende sociale huurwoning in Tuindorp. De woningbouwvereniging blijft investeren in de meest noodzakelijke voorzieningen en veiligheid van deze woningen. En de huurder gaat in eigen beheer en op eigen kosten aan de slag met de verbetering van de woningen naar eigen wensen en smaak. De woningen worden daardoor als kluswoningen verhuurd. De investeringen van de huurder worden ‘vertaald’ in een korting op de huur van de woning.

Door de publiciteit van de afgelopen dagen komen er veel vragen bij ons binnen, met name de vraag wie in aanmerking komt voor zo’n kluswoning. Daarom een korte toelichting.

Het gaat om vrijkomende woningen in het Tuindorp, gebouwd in 1924, in Maarn. Dit zijn oude woningen waar nog veel in moet gebeuren. Er zal bij mutatie eerst gekeken worden wat er allemaal aan moet gebeuren en welke (beperkte) investeringen Woningbouwvereniging Maarn zal doen.

Om in aanmerking te komen, zal een huurder moeten voldoen aan de gebruikelijke inkomenseisen voor een sociale huurwoning met een huur onder de € 597,30 (zie https://www.woningnetregioutrecht.nl/ ). De woning dient passend te worden toegewezen. Vervolgens zal gekeken worden of de huurder ook voldoende financiële middelen heeft om de investeringen te kunnen betalen. Na deze eerste check moet de huurder een klusplan maken en dat financieel onderbouwen. Als er meerdere kandidaten zijn zal het beste plan in samenhang met inschrijfduur bepalend zijn voor de definitieve toewijzing. Op basis van de investering van de huurder zal de korting op de huurprijs worden vastgesteld.

De klusser krijgt vervolgens 6 maanden de tijd om de woning bewoonbaar te maken en moet er dan ook gaan wonen. Voor het verder afmaken van de klussen is maximaal 2 jaar toegestaan. In het huurcontract wordt alles, inclusief het klusplan van de huurder, vastgelegd. Woningbouwvereniging Maarn zal begeleiden en controleren tijdens het kluswerk.

Op dit moment gaan wij van start met een pilot van 2 woningen. Als u belangstelling heeft, kunt u dat laten weten via service@wbvmaarn.nl Houdt u daarbij rekening met de gestelde eisen en besef dat er een beperkt aanbod is.

Kijk hier voor de publicaties in media:

Gemeentenieuwsbrief week 22:

https://www.heuvelrug.nl/actueel/nieuws_46419/item/pilot-kluswoningen-in-tuindorp-maarn_110563.html

 

Algemeen Dagblad:

https://www.ad.nl/utrecht/woningbouwvereniging-maarn-biedt-klushuis-aan-voor-400-euro-huur-in-de-maand~a4eef8c9/


De Kaap:

http://nieuwsbladdekaap.nl/lokaal/lagere-huur-voor-klussers-447601Hieronder vindt u onze nieuwsbrieven met daarin de laatste ontwikkelingen bij Woningbouwvereniging Maarn.

Huurderderbulletin juni 2017