Ik zoek een woning

Woningstichting Maarn verhuurt ruim 300 sociale huurwoningen in Maarn & Maarsbergen. Onze woningen worden aangeboden op WoningNet regio Utrecht: www.woningnetregioutrecht.nl. Via deze website kunt u zich inschrijven als woningzoekende en worden de woningen van alle woningcorporaties die actief zijn in de regio Utrecht aangeboden. U komt alleen in aanmerking voor een van onze sociale huurwoningen indien u staat ingeschreven als woningzoekende en aan alle criteria (i.r.t. inkomen, huishoudgrootte etc.) voldoet. Voor de selectie van kandidaten telt de inschrijftijd doorgaans als belangrijkste criterium. Daarnaast kunnen er ook andere criteria van toepassing zijn die maken dat u voorrang heeft boven andere woningzoekenden, zoals urgentie en/of dat u een lokaal woningzoekende (woonachtig in de gemeente Utrechtse Heuvelrug) bent. Of u in aanmerking komt voor urgentie beoordeeld de gemeente. Lees meer over urgentieverlening via de website van de gemeente Utrechtse Heuvelrug of neem contact op met het Sociale Dorpsteam  via 0343 565800.

Als u op de eerste plaats voor een woning staat

U heeft gereageerd op een woning en u bent eerste kandidaat. Dat is natuurlijk goed nieuws, maar het is dan nog niet zeker dat u ook de woning toegewezen zult krijgen. Hier vindt u de stappen die u eerst nog moet doorlopen. Lees dit aub goed door.