Toon het menuVoor leden

Voor leden

Maarn, 23 mei 2022

Onderwerp: uitnodiging ALV 16 juni 2022

Geachte leden en huurders,

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) die zal worden gehouden op 16 juni 2022, 20.00 uur in de “De Twee Marken” te Maarn. De agenda voor de ALV staat hieronder beschreven.

 1. Opening
 2. Verslag van 8 september 2021
 3. Jaarverslag/Jaarrekening 2021
  • Toelichting door het bestuur
  • Verslag en bevindingen accountant
  • Verlenen decharge
 4. Planmatig Onderhoud 2022
 5. Voortgang wijkplan Tuindorp
 6. Mededelingen Huurdersraad Maarn-Maarsbergen
 7. Rondvraag en sluiting

De stukken van de vergadering zijn te hier te vinden.

Let op: De ALV is alleen toegankelijk voor leden, als u nog geen lid bent van de vereniging dan kunt u zich ter plekke inschrijven.

We kijken ernaar uit u te zien en in gesprek te gaan met elkaar.

Met vriendelijke groet,

Kees de Wolf, directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Maarn