Toon het menuVoor leden

Voor leden

Uitnodiging ALV 17 juni 2019

Geachte leden en huurders,

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) die zal worden gehouden op:

maandag 17 juni, 20.00 uur in de “De Twee Marken” te Maarn.

Agenda

 1. Opening
 2. Verslag van 3 december 2018
 3. Jaarverslag/Jaarrekening 2018
  • Toelichting door het bestuur
  • Verslag bevindingen accountant
  • Verlenen decharge
 4. Voorstel aanpassen statuten Woningbouwvereniging Maarn
 5. Ontwikkelingen verscherpt toezicht
 6. Ontwikkelingen Kluswoningen
 7. Rondvraag en sluiting

 Let op: de ALV is alleen toegankelijk voor leden, indien u nog geen lid bent van de vereniging dan kunt u zich ter plekke inschrijven.

We kijken ernaar uit u te zien en in gesprek te gaan met elkaar.