Toekomst Wbv. Maarn

Toekomst Woningbouwvereniging Maarn

De toekomst van Woningbouwvereniging Maarn heeft de afgelopen jaren op gezette tijden op de agenda gestaan. Steeds is bekeken of we vanuit volkshuisvestelijk, financieel- en governanceperspectief voldoende konden presteren. Tot nu toe was dat zo. Maar er is de afgelopen tijd twijfel ontstaan en die is toegenomen door de snelle veranderingen in economie en samenleving in het algemeen en de volkshuisvesting in het bijzonder. Woningbouwvereniging Maarn heeft een aantal forse uitdagingen in de komende jaren, met name de verbetering van de woningen in Tuindorp en het vinden van financiële mogelijkheden om nieuwbouw te realiseren.  Voor de huidige en toekomstige huurders van Woningbouwvereniging Maarn is het belangrijk dat zij haar volkshuisvestelijke taken nu en in de toekomst kan realiseren, niet alleen financieel maar ook organisatorisch. Eind 2022 is daarom een start gemaakt met een onderzoek over de toekomst van Woningbouwvereniging Maarn.