Voorlichting 26 januari 2023

Op 26 januari heeft er een goed bezochte bijeenkomst voor de huurders van Tuindorp plaatsgevonden in het dorpshuis de Twee Marken. In deze bijeenkomst is de totstandkoming en inhoud het Wijkplan toegelicht en hebben de huurders vragen kunnen stellen. Ook hebben de aanwezigen een folder ontvangen met daarin een beschrijving van de belangrijkste uit het wijkplan.

–> Folder Wijkplan Tuindorp

–> Presentatie 26 januari 2023