Sociaal plan Tuindorp

Om zoveel mogelijk duidelijkheid te geven over de gevolgen voor de bewoners in Tuindorp heeft Woningstichting Maarn een Sociaal Plan Project Tuindorp opgesteld. Dit Sociaal Plan is een set van afspraken over de positie, de rechten en de plichten van bewoners en Woningstichting Maarn tijdens de uitvoering van het Wijkplan Tuindorp. De algemeen geldende zaken zoals informatie, begeleiding en vergoeding en communicatie zijn hierin vastgelegd. In dit Sociaal Plan zijn geen afspraken opgenomen over een ingrijpende renovatie waarbij het noodzakelijk is dat de huurder de woning moet verlaten; ingrijpende renovatie in de woning vindt alleen plaats bij woningen die leeggekomen zijn bij mutatie.

–> lees hier het sociaal plan project Tuindorp.