Wijkplan

Woningstichting Maarn is in februari 2020 is gestart met een project om te komen tot een toekomstbestendig Wijkplan Tuindorp. Dit project heeft veel last gehad van de coronamaatregelen en heeft in 2021 lange tijd stilgestaan. De in 2021 opgerichte bewonerscommissie Tuindorp heeft eind 2021 nadrukkelijk aangegeven dat het proces voor de bewoners van Tuindorp niet naar tevredenheid was verlopen en heeft aan Woningstiching Maarn voorgesteld om intensief mee te gaan denken over het Wijkplan. De bewonerscommissie Tuindorp, Woningstichting Maarn en de Huurdersraad Maarn-Maarsbergen hebben daarom besloten de zoektocht naar een goed wijkplan samen verder vorm te gaan geven. Daarbij was ook de Woonbond en de VBMM (Vereniging Bewonersbelangen Maarn Maarsbergen) betrokken. Belangrijk doel van deze aanpak was het streven naar een zo groot mogelijk draagvlak voor de in dit Wijkplan gepresenteerde plannen.

We hebben op 26 januari 2023 een bewonersavond georganiseerd en de plannen uit dit Wijkplan gepresenteerd en besproken. De opbrengst van deze avond moet nog in het wijkplan worden verwerkt. De verwachting is dat het Wijkplan Tuindorp in februari/maart zal worden vastgesteld.

Lees hier de laatste versie van het Wijkplan