Huurdersraad


De huurdersraad Maarn-Maarsbergen is een huurdersorganisatie. Zij is namens de huurders het aanspreekpunt voor de Woningstichting Maarn. De rechten en plichten van huurdersorganisaties zijn vastgelegd in de WOVH (of Overlegwet) uit 1998. In de Woningwet van 2015 zijn deze rechten verder uitgebreid. Bij veel voor huurders belangrijke onderwerpen heeft een huurdersorganisatie dus een aantal rechten en bevoegdheden. Het vertegenwoordigen van de belangen van huurders en het verstevigen van de positie van huurders beschouwt de huurdersraad als haar opdracht. Zie verder de website van de Huurdersraad: www.huurdersraad-maarn-maarsbergen.nl.