Federatie Woningcorporaties Heuvelrug

Woningbouwvereniging Maarn is partner van de Federatie Woningcorporaties Heuvelrug. Samen met de overige corporaties in de gemeente: Woningstichting ‘Rhenam’ en Heuvelrug Wonen vormen we deze federatie. We ondersteunen elkaar in de sfeer van de belangenbehartiging en in het oppakken van allerlei beleidszaken. Gezamenlijk maken we prestatieafspraken met de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Klik hier voor de prestatieafspraken 2019,