Federatie Woningcorporaties Heuvelrug

Woningstichting Maarn is partner van de Federatie Woningcorporaties Heuvelrug. Samen met de overige corporaties in de gemeente: Woningstichting ‘Rhenam’ en NabijWonen vormen we deze federatie. We ondersteunen elkaar in de sfeer van de belangenbehartiging en in het oppakken van allerlei beleidszaken. Gezamenlijk maken we prestatieafspraken met de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Prestatieafspraken 2023-2028

Aanbod van goede en passende huisvesting voor onze inwoners vinden wij belangrijk. Daarom hebben de gemeente, de woningcorporaties NabijWonen, Rhenam Wonen, Woningstichting Maarn en hun huurdersorganisaties prestatieafspraken gemaakt voor de periode 2023-2028.