Federatie Woningcorporaties Heuvelrug

Woningbouwvereniging Maarn is partner van de Federatie Woningcorporaties Heuvelrug. Samen met de overige corporaties in de gemeente: Woningstichting ‘Rhenam’ en Heuvelrug Wonen vormen we deze federatie. We ondersteunen elkaar in de sfeer van de belangenbehartiging en in het oppakken van allerlei beleidszaken. Gezamenlijk maken we prestatieafspraken met de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Prestatieafspraken 2019-2024

Aanbod van goede en passende huisvesting voor onze inwoners vinden wij belangrijk. Daarom hebben de gemeente, de woningcorporaties Heuvelrug Wonen, Rhenam Wonen, woningbouwvereniging Maarn en hun huurdersorganisaties prestatieafspraken gemaakt voor de periode 2019-2024.

Aanvulling op de prestatieafspraken

In de jaarlijkse wettelijke cyclus voor het maken van prestatieafspraken die bovengenoemd partijen maken, is een aanvulling (addendum) op de prestatieafspraken 2019-2024 gemaakt, met onderwerpen en nieuwe ontwikkelingen waarmee partijen samen aan de slag willen. De prestatieafspraken gaan over duurzaamheid, beschikbaarheid, betaalbaarheid, leefbaarheid, wonen & zorg en in 2021 ook over corona.

Prestatieafspraken addendum 2021

Prestatieafspraken 2019

Infographic prestatieafspraken 2019-2024 utrechtse heuvelrug

Addendum op prestatieafspraken 2019-2024