Geschiedenis

Woningbouwvereniging Maarn was de oudste vereniging van Maarn, opgericht op 13 mei 1921 naar een idee van de Nederlandsche Spoorwegen. Aanleiding was de aanleg van de spoorlijn Amsterdam over Utrecht en Arnhem naar Oberhausen. Dit omvangrijke project leidde  tevens tot het ontstaan van de zanderij en de aanleg van een rangeeremplacement. De grondwerkers waren voornamelijk Amsterdammers. Zij vonden aanvankelijk hun behuizing in barakken, die gesitueerd waren in het gebied dat in de volksmond al gauw ‘Klein Amsterdam’ werd genoemd. Later zou Tuindorp hoofdzakelijk het domicilie worden van NS-personeel.

De nieuwe woningwet gaf de mogelijkheid om woningbouwcorporaties op te richten, die met subsidie van het rijk sociale woningen konden bouwen.

In het jaar 1924 werd Tuindorp als zogenaamde ‘company town’ van de NS gebouwd volgens een revolutionair model voor stedelijke ontwikkeling:  75 huizen en 3 winkelpanden. Maarn mocht zich daarna naast Maarsbergen een ‘dorp’ noemen. De respectievelijke burgemeesters waren ambtshalve voorzitter van het bestuur. In 1996 vond een belangrijke operatie plaats, waarbij ministerie en gemeenten zich terugtrokken als financiers van de sociale woningmarkt. De woningcorporaties kregen hun eigen financiële verantwoordelijkheid.

In januari 2024 is de vereniging omgezet in een stichting.