NabijWonen

Om een continue hoogwaardige dienstverlening te borgen werken wij nauw samen met professionele partijen die wij goed kennen. De continuïteit en kwaliteit van onze dienstverlening is daarmee verzekerd.

Zo verzorgt corporatie NabijWonen voor ons het reparatie- en mutatieonderhoud en is via ons algemene nummer bereikbaar voor al uw reparatieverzoeken. NabijWonen ondersteunt ons daarnaast ook bij alle dagelijkse werkzaamheden: van het verhuurproces tot de huurdersservicedesk, facilitaire zaken, treasuryactiviteiten en de financiële-, vastgoed- en huuradministratie.

NabijWonen

NabijWonen is een woningcorporatie, actief op de Utrechtse Heuvelrug, Zeist en Wijk bij Duurstede. De medewerkers van NabijWonen werken aan een aantrekkelijke woonomgeving waarin het goed wonen is. NabijWonen heeft er, vanuit haar maatschappelijke rol in de gemeente Utrechtse Heuvelrug, een belang bij dat de woningcorporaties in de buurt samen de volkshuisvestingsvraagstukken oppakken. Samenwerking is daarin een belangrijke sleutel. De samenwerking met Woningstichting Maarn verloopt goed. Er is veel overleg met elkaar met drie duidelijke doelstellingen:

1. De eigen identiteit van Woningstichting Maarn behouden en waar mogelijk helpen versterken;

2. De werkprocessen geheel geautomatiseerd in gaan richten;

3. Efficiënt de gestelde doelen van Woningstichting Maarn helpen behalen.

Lees meer over NabijWonen