Heuvelrug Wonen

Om een continue hoogwaardige dienstverlening te borgen werken wij nauw samen met professionele partijen die wij goed kennen. De continuïteit en kwaliteit van onze dienstverlening is daarmee verzekerd.

Zo verzorgt Heuvelrug Wonen voor ons het reparatie- en mutatieonderhoud en is via ons algemene nummer bereikbaar voor al uw reparatieverzoeken. Heuvelrug Wonen ondersteunt ons daarnaast ook bij alle dagelijkse werkzaamheden: van het verhuurproces tot de huurdersservicedesk, facilitaire zaken, treasuryactiviteiten en de financiële-, vastgoed- en huuradministratie.

Heuvelrug Wonen

Heuvelrug Wonen is een woningcorporatie, actief op de Utrechtse Heuvelrug. Zij beheren in Doorn, Driebergen en Leersum ruim 3400 woningen. Met 37 medewerkers en hun maatschappelijke partners werken ze aan een aantrekkelijke woonomgeving waarin het goed wonen is. Heuvelrug Wonen heeft er, vanuit haar maatschappelijke rol in de gemeente Utrechtse Heuvelrug, een belang bij dat de woningcorporaties in de buurt samen de volkshuisvestingsvraagstukken oppakken. Samenwerking is daarin een belangrijke sleutel. De samenwerking met Woningbouwvereniging Maarn verloopt goed. Er is veel overleg met elkaar met drie duidelijke doelstellingen:

1. De eigen identiteit van Woningbouwvereniging Maarn behouden en waar mogelijk helpen versterken;

2. De werkprocessen geheel geautomatiseerd in gaan richten;

3. Efficiënt de gestelde doelen van Woningbouwvereniging Maarn helpen behalen.

Lees meer over Heuvelrug Wonen