Wst. Maarn

Woningstichting Maarn heeft ruim 300 sociale huurwoningen in de dorpen Maarn &  Maarsbergen. We zijn de oudste vereniging in Maarn en hebben ook een sterke relatie met de totstandkoming van het dorp. Wij zijn ervoor om wonen mogelijk en plezierig te maken voor mensen met een laag inkomen. Dit doen wij door het verhuren en zo nodig en indien mogelijk bouwen van goede en betaalbare woningen in Maarn en Maarsbergen. Vanuit onze kleinschalige organisatie hebben we een sterke verbinding met de lokale belanghebbenden en partners en scherp zicht op de lokale vraag naar en aanbod van sociale huurwoningen.