Officiele documenten

Downloads

 • Statuten –>
 • Toezichtvisie –>
 • Toezichtkader –>
 • Reglement Raad van Commissarissen –>
 • Bestuursreglement –>
 • Reglement financieel beleid en beheer –>
 • Treasurystatuut –>
 • Procuratieregeling –>
 • Integriteitscode –>
 • Privacyverklaring –>
 • Visitatierapport –>
 • Jaarverslag 2022 –>
 • Prestatieafspraken 2023 -2028 –>