Wat doen wij?

Zodra uw overlastmelding schriftelijk bij ons binnenkomt, neemt een woonconsulent Bewonerszaken contact met u op om de overlast en de afhandeling te bespreken. De woonconsulent Bewonerszaken bespreekt uw melding ook met uw buren. Wij brengen het verhaal van beide partijen in kaart. U kunt de overlast melden via een daartoe bestemd formulier dat u kunt terugvinden op deze pagina.

Gesprek op kantoor
Vervolgens nodigen wij u en uw buren uit voor een gesprek op ons kantoor. Hierbij treden wij op als onpartijdige bemiddelaar. Soms nodigen wij ook een wijkagent of het maatschappelijk werk uit. De afspraken die u en uw buren tijdens het gesprek maken, bevestigen we vervolgens schriftelijk.

Nog steeds overlast? Laat het ons weten.
Hebben alle gesprekken, afspraken en brieven geen resultaat? Dan vragen wij eerst juridisch advies. In het uiterst geval kunnen we de rechter vragen het huurcontract te ontbinden. Dit is alleen mogelijk als er sprake is van ernstige overtreding van de algemene huurvoorwaarden. In de meeste gevallen moeten er ook meer buren klachten hebben. Zo’n proces kan lang duren. Waarschijnlijk roept de rechter u en andere omwonenden op om te getuigen. Uiteindelijk beslist de rechter of de overlastveroorzaker moet vertrekken.

Handige link
Samen op de Heuvelrug