Huur beëindigen

Gaat u verhuizen? Zeg dan eerst uw huurovereenkomst op. Daarna kijken we samen in welke staat uw woning verkeert en wat er eventueel nog moet gebeuren voordat u verhuist.

Opzeggen 
De huur opzeggen kan op verschillende manieren, maar moet in ieder geval met ondertekening. Zonder ondertekening nemen wij uw huuropzegging niet in behandeling.

U zegt uw huur op:

  • door het opzeggingsformulier in te vullen en naar ons op te sturen.
  • of door een ondertekende opzeggingsbrief naar ons op te sturen.
  • of door een ingescand ondertekende opzeggingsbrief te sturen naar service@wbvmaarn.nl

In de ondertekende opzeggingsbrief staat:

  • Huidig adres
  • Datum opzegging
  • Nieuw adres en telefoonnummer.

U kunt de huur maximaal drie maanden van tevoren opzeggen, maar minimaal één maand van tevoren.

Voor- en eindopname van de woning
U levert de woning in goede staat, leeg en vrij van schade op. Hiervoor plannen wij twee huisbezoeken in. Tijdens het eerste bezoek kijkt onze verhuurconsulent met u naar wat er nog aan de woning moet gebeuren om deze in goede staat op te leveren. Dit noemen we de vooropname. Bij het tweede bezoek, de oplevering, controleert de verhuurconsulent deze werkzaamheden. Aan het einde van de oplevering levert u de sleutels in bij de verhuurconsulent.