Ventilatie

Goed ventileren is nodig voor uw gezondheid. Toch gebeurt dit vaak onvoldoende. Eén op de tien woningen heeft schimmel, bijna de helft van de woningen bevat tabaksrook en in veel huizen is binnen meer fijnstof aanwezig dan buiten de woningen. Ventilatie kan dus beter.

Vroeger ging luchtverversing in huis vanzelf, via naden en kieren. Maar in moderne kierdichte huizen gebeurt dat niet en is andere ventilatie nodig. Vuile lucht moet het huis uit en schone lucht moet aangevoerd worden. In de meeste huizen van Woningstichting Maarn zit een vorm van mechanische ventilatie. U kunt daarnaast nog veel zelf doen om uw huis goed te ventileren.

Wat kunt u zelf doen?

  • Zorg voor voortdurende aanvoer van frisse lucht via open (klep)raampjes en/of ventilatieroosters; en zorg dat lucht door uw huis kan stromen, via ruimte onder de binnendeuren of roosters in binnendeuren en -muren.
  • Ventileer extra (bijvoorbeeld met een extra open raam of het ventilatiesysteem op de hoogste stand) als u kookt, doucht en klust in huis, en als er veel mensen zijn.
  • Rook niet in huis.
  • Verminder vocht in huis: droog de was buiten, kook met de deksel op de pan en droog vloeren na het dweilen.
  • Om vochtoverlast en schimmel te voorkomen is het belangrijk de ventilatieopeningen in de gevels open te laten en niet dicht te stoppen met b.v. kranten.
  • Bij het aanbrengen van bestrating rondom uw woning is het belangrijk het afschot van het straatwerk vanaf de woning naar de tuin te laten lopen. Zo voorkomt u dat het regenwater in het metselwerk optrekt.