CV- Ketels

Iedere woning in Nederland is op de een of andere manier verwarmd. Dit geldt ook voor uw woning. De meeste van onze woningen hebben echter een verwarmingssysteem dat eigendom is van Woningstichting Maarn.

Heeft u een storing aan uw CV dan kunt u bellen met de firma Breman (telefoonnummer 0900-8212174) . Voordat u belt, voer zelf eerst de volgende controle uit:

  • Brandt de waakvlam? Zo niet steek de waakvlam weer aan.
  • Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit.
  • Controleer in de meterkast de stoppen en of de aardlekschakelaar aan staat.
  • Zit er voldoende water in de installatie? (minimaal 1,5 bar). Als er onvoldoende water in de installatie aanwezig is, dient u het water bij te vullen. Controleer of in de meterkast de gaskranen open staan.
  • Als u borrelgeluiden hoort moet u de radiatoren ontluchten, ook hiervoor geldt dat u dit zelf (regelmatig) moet doen.
  • Controleer of de kamerthermostaat hoog genoeg staat ingesteld.
  • Druppelt er ergens een warmwaterkraan? (bij combi-warmwatertoestellen);
  • Staan de radiatorkranen voldoende open voor de juiste doorstroom?
  • Controleer of de perlator (zeefje in de kraan) / douchekop kalkvrij en schoon is.

Onderhoud
Uw verwarmingsinstallatie wordt door Woningstichting Maarn onderhouden. Dit betekent éénmaal maal per twee jaar een controle op de goede werking van het systeem en het afstellen en schoonmaken van onderdelen.