Huuropzeggen medehuurder

Als u getrouwd bent of geregistreerd partnerschap heeft samen dan bent u beide van rechtswege huurder. U heeft beide ook dezelfde rechten en plichten. Wanneer u besluit uit elkaar te gaan is het de vraag wie de woning blijft huren. dat kan een lastige situatie zijn omdat u beide evenveel rechten en plichten heeft.

Om de medehuurder geen onderdeel meer uit te laten maken hebben wij een aantal documenten nodig:

  • Formulier huuropzegging medehuurder, door beide ondertekend;
  • Echtscheidingsconvenant;
  • Van beide een kopie van het ID of paspoort in kleur;
  • Email en telefoonnummer van beide huurders waar zij op te bereiken zijn.Zonder deze gegeven zal de huuropzegging van de medehuurder niet in behandeling worden genomen.

Als u getrouwd of geregistreerd partner van elkaar was

Zodra de scheiding definitief is kunnen wij de huurovereenkomst aanpassen. Eerder niet. De scheiding wordt ingeschreven bij de gemeente. U ontvangt hier een brief over van uw advocaat.

De huurder die achterblijft in de woning moet voldoen aan de voorwaarde van de woning. Denk daarbij aan inkomenseisen of speciale woningen voor mindervaliden of met een leeftijdsgrens.

Als u samenwoonde

Waren u en uw partner niet getrouwd en had u geen geregistreerd partnerschap, dan moet uw naam al op het huurcontract staan als u in de woning wilt blijven. bent u geen medehuurder dan heeft u geen recht op de woning.

Het formulier opzegging medehuurderschap kunt u hier downloaden. Als u deze heeft ingevuld kunt u deze mailen naar service@wbvmaarn.nl. U ontvangt binnen 4 weken een reactie.