Sleper

In uw huurovereenkomst is afgesproken dat u de huur vóór de eerste dag van de maand betaalt. Helaas houdt niet iedereen zich hieraan. Sommige huurders betalen altijd aan het eind van de maand. Dus één maand te laat. Zij krijgen hierdoor iedere maand een herinnering en een aanmaning. Deze huurders noemen we “slepers”, vanwege hun chronisch voortslepende huurachterstanden.

Actie tegen slepers
Een alsmaar voortslepende huurachterstand is voor iedereen vervelend en kost ook nog eens extra geld, aan administratiekosten, portokosten en dergelijke. Geld dat wij liever gebruiken voor positieve ontwikkelingen en onderhoud. Woningstichting Maarn pakt dit probleem actief aan om te zorgen dat iedereen weer op tijd zijn huur betaalt.

Betaalt u altijd uw huur achteraf? Dan ontvangt u een brief met het verzoek de huurachterstand zo snel mogelijk te betalen. Reageert u niet op deze brief? Dan zijn wij helaas genoodzaakt de deurwaarder de procedure van ons over te laten nemen. Maar laat het liever niet zo ver komen, want de extra kosten zijn dan voor u.

Betalingsregeling
We begrijpen best dat niet iedereen voldoende financiële reserves heeft om de achterstand in één keer in te lopen. Wij bieden daarom alle slepers een betalingsregeling aan om hun achterstand stukje bij beetje in te lopen.

Huurverhoging 

Elk jaar stelt Woningstichting Maarn de hoogte van de huur opnieuw vast. Deze huurverhoging gaat per juli in. Wij houden rekening met de richtlijnen van de overheid. De overheid stelt het maximaal toegestane huurverhogingspercentage vast.

Overleg
We overleggen met de Huurdersraad Maarn-Maarsbergen  over de huurverhoging. Op basis van afspraken uit het overleg wordt daarna per woning de huurverhoging berekend.

Brief huurverhoging
U ontvangt elk jaar vóór 1 mei van ons een brief over de voorgestelde huurverhoging. Als u inzicht wil in de gehanteerde puntentelling van uw  woning kunt u dit ons vragen (0343-44 37 78, tussen 8.30 – 12.00).