Klachten over Woningstichting Maarn

Voerden wij een reparatie niet naar wens uit? Stond een van onze medewerkers u niet netjes te woord? Kreeg u onduidelijke informatie van ons? Als u niet tevreden bent over onze service, kunt u ons dat altijd laten weten. Wij vinden het erg belangrijk dat u dat doet. Onze medewerkers (bij onze samenwerkingspartners) proberen dan altijd samen met u een oplossing te vinden. Bent u ontevreden over onze dienstverlening, laat het ons dan op de volgende manier weten.

Klachtenprocedure

  • Stap 1

Leg uw probleem schriftelijk aan ons voor. Uw brief wordt in eerste instantie behandeld door een leidinggevende van de betreffende medewerker. Stuur uw klacht naar service@wbvmaarn.nl of Woningstichting Maarn, Postbus 129, 3940 AC Doorn. Het bestuur van Woningstichting Maarn wordt door de samenwerkingspartner geïnformeerd dat er een klacht is ingediend en of de klacht is afgehandeld.

  • Stap 2

Mocht u vervolgens alsnog ontevreden zijn met de afhandeling van uw klacht dan kunt u uw klacht direct schriftelijk voorleggen aan de directeur bestuurder van Woningstichting Maarn. Stuur uw klacht naar: Woningstichting Maarn, o.v.v. Bestuur, Postbus 129, 3940AC Doorn.

  • Stap 3

Wanneer u het alsnog niet eens bent met het antwoord/aangeboden oplossing na stap 2, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de regionale klachtencommissie.

Regionale Klachtencommissie

Begin 2016 heeft Woningstichting Maarn zich aangesloten bij de Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht (KWRU). Dit is een onafhankelijke klachtencommissie, bestaande uit twee leden en een voorzitter, waarvan een lid is voorgedragen door de huurdersorganisaties. Alle leden zijn advocaat en werken niet bij een woningcorporatie. Huurders kunnen bij de KWRU terecht als zij vinden dat Woningstichting Maarn de klacht niet goed heeft afgehandeld. De klacht dient dan wel eerst schriftelijk te zijn ingediend bij Woningstichting Maarn. Voor meer informatie kijk op http://www.kwru.nl .