Wat doet u?

Overlast voorkomen begint met rekening houden met elkaar. Zo zorgt u voor een prettige sfeer in uw buurt.

Praten helpt
U bereikt het meeste wanneer u op een vriendelijke en duidelijke manier zegt wat u wilt. Denk niet te snel: “Met hen valt niet te praten”. Probeer het nog een keer, ook als het eerder niet goed is gegaan. Uw buren maken niet expres lawaai. De meeste problemen zijn na één goed gesprek al opgelost. Gebruik hiervoor de tips die Woningstichting Maarn hiervoor heeft opgesteld.

Klacht indienen
Lost praten niets op? Komen uw buren de afspraken niet na? Roep dan onze hulp in. Wij kunnen u advies geven.

Woningstichting Maarn kan bemiddelen. U zet eerst uw klacht op papier. Gebruik hiervoor ons overlastformulier dat u kunt vinden op deze pagina.

We nemen geen anonieme klachten aan. Wij behandelen uw gegevens uiteraard vertrouwelijk. Hebben andere buren ook last? Vraag hen dan om zelf een klacht in te dienen. Het is belangrijk dat zij ook hun handtekening zetten op de melding van de overlast.

Logboek
Het is belangrijk om een dossier op te bouwen. Dit is nodig als we de rechter vragen een oordeel over de overlast uit te spreken. U kunt ons helpen een dossier op te bouwen door een logboek van de overlast bij te houden. In dit logboek houdt u dan bij op welk moment u overlast ervaart, en het soort overlast. Download het logboek bestand via deze pagina.