Huurverhoging

Elk jaar stelt Woningstichting Maarn de hoogte van de huur opnieuw vast. Deze huurverhoging gaat per juli in. Wij houden rekening met de richtlijnen van de overheid. De overheid stelt het maximaal toegestane huurverhogingspercentage vast.

Overleg
We overleggen met de Huurdersraad Maarn-Maarsbergen  over de huurverhoging. Op basis van afspraken uit het overleg wordt daarna per woning de huurverhoging berekend.

Brief huurverhoging
U ontvangt elk jaar vóór 1 mei van ons een brief over de voorgestelde huurverhoging. Als u inzicht wil in de gehanteerde puntentelling van uw  woning kunt u dit ons vragen (0343-44 37 78, tussen 8.30 – 12.00).

Bezwaar
Bent u het niet eens met de huurverhoging? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Het daartoe bestemde formulier kunt u vinden op de website van de Huurcommissie.

Handige pagina’s
Rijksoverheid over huurverhoging