Overlijden

Een verdrietige en moeilijke periode, waarin u ook nog eens van alles moet regelen. Helaas ook rond de woning. Overlijdt uw partner, dan ontvangen wij graag van u binnen 3 maanden na het overlijden van uw partner een:

  • Kopie overlijdensakte
  • Naamswijziging
  • Het giro- of bankrekeningnummer als dat wijzigt

Bent u medehuurder, dan wordt u automatisch huurder na het overlijden van de andere huurder. Bent u geen medehuurder, maar huisgenoot of medebewoner, dan wordt u niet automatisch de nieuwe huurder. Neem dan contact op met Woningstichting Maarn om de mogelijkheden te bespreken.

Geen medebewoners die het huurcontract voortzetten
Zijn er geen bewoners die na het overlijden van de huurder het huurcontract voorzetten, dan eindigt deze automatisch op de laatste dag van de tweede volle maand na overlijden (bijvoorbeeld overlijden op 15 juni en geen medebewoners, dan wordt de huurovereenkomst op 1 augustus ontbonden). De erfgenamen kunnen de huurovereenkomst ook opzeggen. Houdt u wel rekening met een opzegtermijn van één maand. Stuurt u ons in dat geval een kopie van de overlijdensakte.

Huisgenoot of medebewoner van overleden huurder
Bent u huisgenoot of medebewoner? Dan kunt u aan de rechter vragen om u als huurder van de woonruimte aan te wijzen. Dit kunt u doen tot 6 maanden na het overlijden van de huurder.

Waar stuur ik de gegevens naartoe? 
Woningstichting Maarn
Postbus 129
3940 AC Doorn

Zie ook het standaard formulier huuropzegging op deze pagina. Via dit formulier kunt u alle relevante informatie met ons delen.

Misschien verandert de huurtoeslag 
Als één van de huurders overlijdt, kan de huurtoeslag hoger of lager worden. Heeft u nog vragen, neemt u contact op met de Belastingtelefoon op 0800 05 43 of kijk op de website van de Belastingdienst voor meer informatie.

Heeft u nog vragen?
Contact met Woningstichting Maarn.