Tijdelijk iemand in uw woning laten wonen?

Tijdelijk iemand in uw woning laten wonen?

Gaat u voor werk of studie voor langere tijd naar het buitenland? Of bent u wegens ziekte of stage langere tijd van huis? Dan kunt u een vriend of familielid op uw huis laten passen. Dat noemen we huisbewaarderschap.

Wat is huisbewaarderschap?
Een huisbewaarder is een persoon die tijdens uw afwezigheid in uw woning verblijft. Diegene past tijdelijk op uw woning. U blijft als huurder tijdens uw afwezigheid wel verantwoordelijk voor de afspraken die in de huurovereenkomst zijn gemaakt. Dit geldt ook voor de betaling van de huur. De huisbewaarder mag maximaal een jaar in uw woning wonen. Het is niet mogelijk om die periode te verlengen.

Eerst toestemming
Laat u een huisbewaarder in uw woning wonen? Vraag eerst toestemming aan Woningstichting Maarn. Als u zonder schriftelijke toestemming een ander persoon dan uzelf in uw woning laat wonen, is er sprake van onderhuur. Dit staan wij niet toe.

Wanneer vraagt u huisbewaarderschap aan?

  • Als u voor bepaalde tijd voor werk of studie naar het buitenland gaat.
  • Als u voor bepaalde tijd voor werk of studie buiten de regio moet zijn.
  • Als u langdurig (langer dan een jaar) elders verzorgd of verpleegd wordt.


Hoe vraagt u huisbewaarderschap aan?

Vul het aanvraagformulier in. Houd rekening met een aanvraagtermijn van minimaal 6 weken. Het huisbewaarderschap gaat in op het moment dat u schriftelijke toestemming heeft ontvangen.

Kosten
U ontvangt voor de aanvraag een factuur van 25 euro.