Huur betalen

U betaalt elke maand de huur. U betaalt vooruit, dus vóór de eerste van de maand.

De prijs die u maandelijks betaalt voor uw woning, is een bruto huurprijs. Deze bestaat uit de kale (netto) huurprijs en eventueel de bijkomende kosten (servicekosten).

Huurverhoging 
Jaarlijks wordt, per 1 juli, de hoogte van de huur opnieuw vastgesteld. Daarbij houden wij uiteraard rekening met de richtlijnen van de overheid. U wordt jaarlijks vóór 1 mei schriftelijk geïnformeerd over de voorgestelde huurverhoging.

Problemen met betalen 
Het kan zijn dat u uw huur niet op tijd kunt betalen. Geef dit tijdig aan bij Woningstichting Maarn om grotere problemen te voorkomen.

Vragen?

Heeft u vragen over uw huurbetalingen dan kunt u mailen naar debiteurenbeheer@wbvmaarn.nl