Deurwaarder

Als de achterstand blijft bestaan en u reageert niet op brieven, dan geven wij de achterstand uit handen aan de gerechtsdeurwaarder. De kosten van de gerechtsdeurwaarder komen geheel voor uw rekening. Ook als u alsnog bij de deurwaarder betaalt. Het gaat hierbij om aanzienlijke bedragen.

Wij adviseren u om op deze kosten te voorkomen door de huur op tijd te betalen of tijdig met ons contact op te nemen. Kom vooral op tijd, wij willen helpen!

Ontbinding van de huurovereenkomst 
Door het niet betalen van de huur zet u uw woning op het spel. Wanneer u na het inschakelen van de gerechtsdeurwaarder de achterstand nog steeds niet voldoet, verzoekt de gerechtsdeurwaarder aan de Kantonrechter tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde. Naast dat u met de Kantonrechter te maken krijgt, krijgt u na drie maanden te maken met ontruiming van het gehuurde. Als er sprake is van herhaaldelijk slecht betalingsgedrag wordt al bij één maand huurachterstand aan de rechtbank verzocht de huurovereenkomst te ontbinden. De praktijk wijst uit dat de rechter ook tot ontbinding van de huurovereenkomst overgaat, als er sprake is van het continu te laat betalen van de huur.

Gerechtskosten (griffierechten) zijn aanzienlijk verhoogd 
Vanaf 1 november 2010 is de Wet griffierechten in burgerlijke zaken (Wgbz) in werking en vervangt de Wet tarieven in burgerlijke zaken. Deze wet voorziet in een nieuwe regeling voor de heffing en inning van griffierechten. Kort gezegd: er zijn minder verschillende tarieven en het geeft vaste tarieven aan, waarbij ook de hoogte is aangepast. De nieuwe wet heeft een forse verhoging van het griffierecht tot gevolg gehad. De exacte hoogte van de griffierechten is vermeld in de meest recente bijlage behorend bij de Wet griffierechten burgerlijke zaken, die onder meer is te vinden op de website: www.kbvg.nl/griffierechtentabel.

Bij ontruiming heeft u geen recht op vervangende woonruimte. 

Verhuurdersverklaring

Bijna alle woningcorporaties werken met een verhuurdersverklaring. Als u in aanmerking  wilt komen voor een andere woning, wordt eerst gevraagd om een verhuurdersverklaring. Indien u op dat moment (nog) een huurachterstand heeft, wordt dit door de verhuurder vermeld op deze verklaring. Dit geldt ook als de huurachterstand pas door u is voldaan of dat er in het verleden vaker sprake is geweest van betalingsachterstanden. Het kan zijn dat de woningcorporatie u op grond hiervan de woning weigert. Als er sprake is van ontbinding en ontruiming wordt er in de regel geen verhuurdersverklaring afgegeven. Dit betekent dat u de eerste periode niet in aanmerking komt voor een woning van een woningcorporatie in de regio.