Bezwaar maken

Huurverhoging 2023

U heeft in april 2023 een voorstel huurverhoging ontvangen. Is uw e-mailadres bij ons bekend, dan heeft u het voorstel per mail ontvangen. Is het niet bekend, dan heeft u het per post ontvangen. De huurverhoging gaat in op 1 juli 2023. In het voorstel ziet u met welk bedrag uw huur is verhoogd.

Kan ik bezwaar maken?

Alleen huurders die een inkomensafhankelijke huurverhoging hebben ontvangen, kunnen eventueel bezwaar maken.

Hoe dien ik bezwaar in?

U stuurt voor 1 juli 2023 een e-mail naar service@wbvmaarn.nl of u vult het contactformulier in op Mijn klantportaal. U kunt ook gebruik maken van het bezwaarschrift van de Huurcommissie.

Waar vind ik meer informatie?

Meer informatie vindt u op de websites van de Rijksoverheid, www.rijksoverheid.nl en www.huurcommissie.nl