Bezwaar maken

U heeft een inkomensafhankelijke huurverhoging gehad en uw situatie is inmiddels veranderd? Misschien komt u dan in aanmerking voor een lagere huurverhoging. In dat geval kunt u bezwaar maken of een voorstel voor huurverlaging indienen. 

Wanneer kan ik bezwaar maken? 
U kunt alleen bezwaar maken tegen de huurverhoging als u in een sociale huurwoning woont en als u een inkomensafhankelijke huurverhoging heeft gehad. U heeft een inkomensafhankelijke huurverhoging gekregen als uw huishoudinkomen door de Belastingdienst boven € 44.360 (huishoudinkomen 2015) is vastgesteld. U heeft hierover bericht gekregen bij de aankondiging van de huurverhoging. 

Vervolgens kunt u bezwaar maken als:

 • het inkomen vermeldt op de inkomensverklaring van de Belastingdienst niet klopt;
 • het aantal vermelde personen waarop het inkomen is gebaseerd per 1 juli minder is;
 • het inkomen in het afgelopen jaar lager is dan het inkomen het jaar daarvoor (waarop de huurverhoging is gebaseerd);
 • u een aangepaste woning of een zorgindicatie heeft.

Let op: U kunt geen bezwaar maken als het inkomen dit jaar lager is of als medebewoners na 1 juli verhuizen. In dat geval kunt u een voorstel voor huurverlaging indienen (zie hieronder). U kunt ook geen bezwaar maken tegen de huurverhoging op basis van onderhoudsgebreken. Hiervoor geldt een andere procedure. Zie hiervoor de website van de Huurcommissie.

Hoe maak ik bezwaar?
U kunt op twee manieren bezwaar maken:

1. Schriftelijk

 • U stuurt het standaardformulier voor 1 juli naar Woningbouwvereniging Maarn. Zorgt u ervoor dat u de gevraagde stukken meestuurt. Het standaardformulier kunt u vinden op de website van de Huurcommissie.
 • Woningbouwvereniging Maarn beoordeelt de situatie en past zo nodig de  huurverhoging aan.
 • U laat aan Woningbouwvereniging Maarn weten of u het eens bent met de beslissing.
 • Bent u het er niet mee eens? Dan stuurt Woningbouwvereniging Maarn het bezwaar door naar de Huurcommissie.

U betaalt € 25,- legeskosten aan de Huurcommissie als u in het ongelijk wordt gesteld.

2. U betaalt de huurverhoging niet

 • U ontvangt een aangetekende herinneringsbrief.
 • U schakelt zelf de Huurcommissie in.
 • Wordt uw bezwaar toegewezen? Dan past Woningbouwvereniging Maarn uw huurprijs aan.
 • Wordt uw bezwaar afgewezen?  Dan blijft de huur ongewijzigd. U betaalt € 25,- legeskosten aan de Huurcommissie.

Voorstel huurverlaging
U kunt een voorstel tot huurverlaging indienen als uw inkomen in het huidige jaar lager is, of als er na 1 juli minder personen in uw huis wonen. Let u erop dat het beoordeeld wordt op basis van het jaarinkomen. Dus als uw inkomen dit jaar lager is dan kunt u het verzoek pas volgend jaar indienen. Als er mensen vertrekken, dan kan voor de overblijvers gekeken worden naar het inkomen van vorig jaar en kan het verzoek wel meteen ingediend worden..

Hoe dien ik een verzoek in?

 • U stuurt een verzoek naar Woningbouwvereniging Maarn. Hiervoor kunt u het standaardformulier van de Huurcommissie gebruiken die u kunt downloaden via de website van de Huurcommissie.
 • U stuurt de gevraagde gegevens mee.
  Als de huurverlaging wordt toegewezen gaat deze twee volle maanden na het indienen van het verzoek in. De huurverhoging van de afgelopen twee jaar wordt herrekend op basis van de huidige situatie. De nieuwe huur wordt dan vastgesteld op de aangepaste huurverhoging.
 • Als de huurverlaging niet wordt toegewezen en u bent het hier niet mee eens, dan kunt u het voorstel laten toetsen door de Huurcommissie

Handige pagina’s 
Website huurcommissie
Pagina over onderhoudsgebreken van de huurcommissie