Tuin

Het inrichten van uw tuin kan op veel manieren. Er is veel mogelijk. Er gelden wel enkele regels.

Schutting, haag of hek plaatsen?

U wilt een schutting plaatsen in uw tuin? Dat kan. Er gelden wel enkele regels.

 • Overleg altijd met de buren.
 • Een schutting op de grens van uw tuinen is altijd gemeenschappelijk bezit, ook als alleen u voor de schutting betaalt.
 • In uw voor- en zijtuin (voor- en zijgevelrooilijn) mag een schutting of een hek niet hoger zijn dan een meter. In uw achtertuin (achter de gevelrooilijn) mag u een schutting plaatsen tot een hoogte van 1.80 meter.
 • Plaatst u een haag, dan mag die 2 meter hoog zijn. Ook als u die in de voortuin plant. U moet hierbij wel letten op  verkeersveiligheid.
 • Woningstichting Maarn geeft de voorkeur aan groenblijvende erfafscheidingen en hagen.
 • De kleur van het schilderwerk hekwerk/schuttingen dient donker (stand) groen of donkerbruin te zijn.
 • Voor het monumentale complex Tuindorp gelden specifieke eisen t.a.v. de aanleg en het onderhoud van de tuinen. Eveneens voor het plaatsen van erfafscheidingen en hagen. Bespreek e.e.a. met Woningstichting Maarn.

Schuur plaatsen

Een schuur bouwen in uw tuin of een ander bouwwerk? Bespreek altijd met uw buren wat u van plan bent. Zo voorkomt u vervelende verassingen. Vraag toestemming aan Woningstichting Maarn. Wij kunnen meteen voor u controleren of u een vergunning nodig hebt voor de schuur.

Bomen

Bomen in de tuin mogen, graag zelfs! Ze maken de buurt groen, zijn een nestplaats voor vogels, en ze zorgen voor koelte in de zomer.

 • Houd wel rekening met uw buren.
 • Plaats de boom twee meter van hun tuin af.
 • Houd een afstand van 5 meter tot uw huis.
 • Kies geen bomen die heel groot worden, of erg snel groeien.

Vraag gerust advies, er zijn veel mooie bomen die geschikt zijn voor kleine tuinen. Zo voorkomt u dat u de boom moet kappen wanneer u uw huis weer verlaat, en u hoge kosten moet maken.

Het aanleggen tuinen, aanbrengen erfafscheidingen, plaatsen struiken, bomen, etc. maar ook het onderhoud, snoeien en verwijderen is voor rekening van de huurder. Voor monumentale bomen en grote bomen die in het grijze verleden zijn aangebracht geldt een speciale regeling. Is bij u e.e.a. aan de orde dan zal Woningstichting Maarn een omgevingsvergunning aanvragen en de boom door een gespecialiseerd bedrijf laten verwijderen. U kunt dit overleggen met Woningstichting Maarn.

Maakt u zich zorgen over een boom? Neem dan contact op met Woningstichting Maarn.

Geen groene vingers?
De tuin dichtstraten is niet altijd een goede oplossing. Het is niet goedkoop, tussen de stenen gaat ook altijd weer onkruid groeien en u moet goed op de regenafvoer letten. Een groene tuin ziet er veel mooier uit!