Huurdersraad Maarn-Maarsbergen

Woningbouwvereniging Maarn wil haar huurders ook graag bij het algemene beleid van de corporatie betrekken. Zij heeft daartoe een samenwerking met de Huurdersraad Maarn-Maarsbergen. Er vindt periodiek overleg plaats tussen de HMM en het bestuur van Woningbouwvereniging Maarn over diverse onderwerpen, zoals de prestatieafspraken, de jaarlijkse huurverhoging, de begroting en beleidsontwikkelingen.

Zie voor meer informatie: www.huurdersraad-maarn-maarsbergen.nl