Beleid kamerverhuur

Kamerverhuur hoe gaan we ermee om?
Terwijl we in de praktijk aanlopen tegen problemen met ‘illegale onderhuur’ van  kamers is er wel een toenemende behoefte aan het huren en verhuren van een kamer. Een beetje aanspraak, iemand helpen, een extra zakcentje, allemaal redenen dat sommige huurders wel een kamer willen verhuren. Het past ook in de ontwikkeling van langer zelfstandig wonen en de toename van mantelzorg. 

Uitgangspunten
We willen onze huurders de mogelijkheid geven om een kamer te verhuren. Hierbij is het van belang dat een huurder zich niet mag verrijken en geen winstoogmerk heeft. De huur van de woningen dient dan ook ruim onder de markthuur te liggen. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat huurders winst gaan maken met het onder verhuren van (een deel) van de woning. Bij misbruik vorderen we de winst terug en leggen we de huurder een boete op van één maandhuur. Dit nemen we op in de huurvoorwaarden en maken we bekend via onze website.

Voorwaarden
Kamerverhuur is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 • De huurder heeft en houdt zelf hoofdverblijf in de woning.
 • Huurders mogen alleen een woonvertrek verhuren (dus geen zolder of schuur).
 • Huurders mogen aan maximaal één persoon één woonvertrek verhuren.
 • De gevraagde huur, inclusief gas, water en licht, is maximaal 30% van de kale huurprijs.
 • De kamerhuurder moet ingeschreven staan bij het Basisregistratie personen (BRP) bij de gemeente.
 • De kamerhuurder mag in het verleden geen overlast hebben veroorzaakt of door ons of anderen zijn ontruimd.
 • Verhuur ten behoeve van toerisme is niet toegestaan (zoals B&B en Airbnb).
 • Bij vertrek zegt de huurder de huur op en levert de woning leeg op. Als de woning niet leeg wordt opgeleverd, is de huurder aansprakelijk voor de hierdoor ontstane (proces)kosten.
 • De huurder stelt een huurovereenkomst op voor de kamerverhuur waarin de ruimte en de prijs staan vermeld. Ook moet worden opgenomen dat de kamerhuurder geen recht heeft op de woning bij vertrek of overlijden van de huurder of bij het ontbinden van de huurovereenkomst.
 • Woningstichting Maarn ontvangt een kopie van de kamerhuurovereenkomst.
 • De kamerhuurder mag geen overlast of schade aan het gehuurde veroorzaken. De huurder is hiervoor verantwoordelijk.
 • De huurder tekent een overeenkomst met Woningstichting Maarn waarin deze voorwaarden zijn opgenomen (bijlage 1).
 • Bij illegale kamerverhuur vorderen wij het gehele huurbedrag terug inclusief een boete van één maand huur. Bij gehele onderverhuur van de woning vorderen wij daarnaast ontbinding van het huurcontract.  Bij het niet nakomen van de overeenkomst (bijvoorbeeld door het maken van winst) vervalt de overeenkomst en vorderen we de winst terug. Ook betaalt de huurder dan een boete van één maand huur.